Horizontálne riadené vrty (HDD)

Pred začatím horizontálne riadeného vŕtania je potrebné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s maximálnou možnou presnosťou, aby nedošlo pri vŕtaní k ich poškodeniu. ďalším krokom je pripraviť štartovací jamu (výkop) podľa potreby.

Výkon našich strojov

nám umožňuje realizovať horizontálne riadené vrty

,

dĺžka vrtu

v jednom cykle

priemer potrubia

maximálne

Proces horizontálneho riadeného vŕtania

začína pilotným riadeným vrtom, ktorého smer a hĺbka je kontrolovaná pomocou komunikácie medzi sondou, ktorá je umiestnená vo vŕtacej hlave a navigačným rádiodetekčným zariadením priamo na povrchu s presnosťou do 1 cm. Vo vŕtacej hlave sú zabudované trysky, cez ktoré sa počas pilotného riadeného vrtu aplikuje ekologicky nezávadná výplachová zmes (Bentonit), ktorá znižuje trenie a narúša súdržnosť horniny.

Zaťahovanie potrubia

začína po navŕtaní pilotného riadeného vrtu sa vymení vŕtacia hlava za rozširujúcu hlavu, za ktorú sa zapne potrubie. Priemer rozširujúcej hlavy je vždy väčší o 40 % ako priemer vťahovaného potrubia. V prípade väčších priemerov potrubia je potrebné niekoľkokrát vrt rozšíriť. Po rozšírení vrtu je možné vťahovanie potrubia s väčším priemerom. Rovnako ako pri vŕtaní pilotného riadeného vrtu, tak aj pri rozširovaní vrtu sa používa ekologicky nezávadná výplachová zmes (Bentonit), ktorá zníži trenie pri zaťahovaní potrubia.

Stroje na horizontálne riadené vrty

Využitie technológie HDD

vodovody

gravitačná kanalizácia

tlaková kanalizácia

plynovody

chráničky pre inžinierske siete

telekomunikačné siete

káblovody