Zváranie potrubí

Zváranie na tupo (alebo tlakové zváranie) je kontaktné zváranie. Využíva sa na spájanie častí rúr a tvaroviek z vyrobených materiálov PE, PP a PVDF do funkčného celku potrubia. Priebeh zvárania na tupo Zvárané plochy sa nahrievajú dotykom s nahrievacím telesom...