Pneumatické pretlaky

Pneumatické pretlaky sa využívajú predovšetkým pri výstavbe zemných rozvodov a inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, telekomunikačné siete). Vytvorené pomocou pretlakov bez porušenia križujú komunikácie, cesty, chodníky, železničné trate a iné trasy. Zemnými raketami je možné pretláčať potrubie do priemeru 200 mm a v maximálnej dĺžke 25 m. Maximálne parametre pneumatického pretlaku sú závislé od geologickej charakteristiky podložia. Pneumatické pretlaky minimalizujú nároky na odstávku využívania komunikácie, ako aj nutnosť dočasného poškodenia a následnej opravy.

Pretlaky pod cestou – komunikáciami

Pretlaky pod cestou sú efektívna a rýchla metóda pre budovanie a rozširovanie infraštruktúry. Pre vykonanie pretlaku pod cestou je nutné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s maximálnou možnou presnosťou, aby nedošlo pri pretláčaní k ich poškodeniu.

Zemné rakety na pneumatické pretlaky