Výstavba telekomunikačných sietí

Výstavba telekomunikačných sietí si vyžaduje veľké zásahy do cestných komunikácií a súkromných pozemkov v extraviláne a intraviláne. Aby nedošlo k poškodeniu a následným vynúteným opravám existujúcej infraštruktúry sa snažíme presadiť výstavbu telekomunikačných sietí bezvýkopovou technológiou. Výstavbu telekomunikačných sietí realizujeme pomocou všetkých technológií: bezvýkopou technológiou, pluhovaním, pretláčaním aj klasickými výkopmi.
Naše špecializované vybavenie pre optické siete umožňuje realizáciu všetkých druhov sieťovej architektúry FTTx.

Realizované druhy optickej sieťovej architektúry

  • FTTN – Fiber-to-the-node – vlákno je zakončené v skrini (uzle) diaľkové optické siete
  • FTTC – Fiber-to-the-cabinet alebo Fiber-to-the-curb – veľmi podobné FTTN uzol bližšie ku koncovému bodu
  • FTTB – Fiber-to-the-building – vlákno dosahuje hranice budovy
  • FTTH – Fiber-to-the-home – vlákno dosahuje obvod obytného priestoru
  • FTTP – Fiber-to-the premises – FTTH a FTTB sieť obsahuje obytné domy aj malé firmy

Trasy optických sietí realizujeme vrátane OTDR merania pre kvalitu spojov a zvaru optického vlákna.

optických diaľkových sietí

Špeciálne vybavenie pre optické siete