Vodovody a kanalizácie

Základnou a veľmi dôležitou súčasťou inžinierskych sietí sú vodovody a kanalizácie. Každý dom, firma, obec (obytný komplex) využíva neustále potrebný prísun pitnej vody prostredníctvom vodovodu. Kanalizácie slúžia na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd z objektu....