O spoločnosti HD-Drill, s.r.o.

Spoločnosť HD-Drill, s.r.o. sa zaoberá výstavbou telekomunikačných sietí – optické siete budované pomocou mikrotunelovania, vodovodov a kanalizácií prevažne bezvýkopovými technológiami. Našim zámerom je dosiahnuť rýchlu a kvalitnú výstavbu infraštruktúry s minimálnym zásahom do prostredia čo prináša časovú a aj finančnú úsporu. HD-Drill, s.r.o. je pomerne mladou spoločnosťou a zároveň disponuje kvalitným, výkonným špeciálnym zariadením a strojmi. Máme dlhoročné skúsenosti pri výstavbe telekomunikačných optických sietí, vodovodov a kanalizácii na Slovensku, v Českej Republike a v Nemecku.

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2016

Systém manažérstva kvality spoločnosti HD-Drill, s.r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016.
HD-Drill s.r.o. TÜV SÜD ISO 9001:2016 logo

Skúsenosti HD-Drill, s.r.o.

výstavba viac ako

vodovodov a kanalizácií

výstavba viac ako

optických diaľkových sietí

Stroje na horizontálne riadené vrty

Zemné rakety na pneumatické pretlaky

Strojový park

Špeciálne vybavenie pre optické siete

Zváračky pre HDPE potrubia

WIDOS 4400

2ks zváračka na tupo do priemeru potrubia 160mm

Vozový park