Zváranie potrubia

Zváranie na tupo (alebo tlakové zváranie) je kontaktné zváranie potrubia. Využíva sa na spájanie častí rúr a tvaroviek z vyrobených materiálov PE, PP a PVDF do funkčného celku potrubia.

Zváranie na tupo priebeh

Zváranie potrubia na tupo

Zváranie potrubia

Zvárané plochy sa nahrievajú dotykom s nahrievacím telesom zváračky. Zvárané konce sa pred samotným pritlačením na nahrievacie teleso hladko opracujú. Po opracovaní plastovej rúry potrubia sa skontroluje presah a zvárané plochy sa očistia od mastnoty a mechanických nečistôt. Následne sa pod presne určeným, tzv. prispôsobovacím tlakom pritlačia zvárané konce na nahrievacie teleso (tlakové zváranie), nahriate na zváraciu teplotu. Po uplynutí prvej fázy nahrievania zváraných koncov, tzv. prispôsobovania, sa vytvorí po obvode zváranej plochy výronok. Potom sa zníži tlak na minimum a začína druhá fáza nahrievania, tzv. prehrievanie do hĺbky. Po uplynutí druhej fázy sa zvárané plochy oddialia od nahrievacieho telesa, toto sa odstráni spomedzi zváraných plôch a v čo najkratšom čase na nahriate konce zváraných častí priložia k sebe. Táto fáza sa nazýva prestavenie. Následne začína fáza tlakového nárastu, kedy sa postupne zvyšuje prítlak na zvárané konce až do hodnoty zváracieho tlaku. Pod týmto tlakom zostanú zvárané časti až do vychladnutia zvarového spoja, t.j. počas celej fázy chladnutia.