HDD horizontálne riadené vrty

Horizontálne riadené vŕtanie

Horizontálne riadené vŕtanie (mikrotunelovanie) táto bezvýkopová technológia riadené pretlaky umožňuje zabudovať zemné káblové vedenie alebo potrubie v kratšom čase s minimálnym zásahom do životného prostredia …

HDD horizontálne riadené vrty

Pluhovanie káblov a potrubí

je vhodné pre výstavbu diaľkových a líniových trás. Pluhovanie sa využíva na voľných priestranstvách ako sú polia, lúky, ale aj v ťažkom teréne – prudké svahy, močiare a vodné toky….
Výstavba telekomunikačných sietí

Výstavba telekomunikačných sietí

zemné práce, kladenie optických a metalických káblov vrátanie uzlových ukončení, zvárania optických vlákien, OTDR meraní …
Vodovody a kanalizácie

Vodovody a kanalizácie

Výstavba vodovodov a kanalizácií s použitím bezvýkopových aj klasických výkopových technológii s maximálnou úsporou času výstavby …
Zváranie potrubí

Zváranie potrubí

Zváranie na tupo je kontaktné tlakové zváranie, pri ktorom sa zvárané plochy potrubia sa nahrievajú dotykom a pred samotným sa hladko opracujú…

Horizontálne riadené vŕtanie, pneumatické pretlaky, pluhovanie káblov a potrubí je možné využiť napríklad pre výstavbu takmer všetkých podzemných inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, plynovod a diaľkové telekomunikačné líniové siete. Oproti konvenčným výkopovým technológiám majú bezvýkopové technológie horizontálne riadené vŕtanie nesporné praktické, ekonomické a environmentálne výhody všade tam, kde je možné vytýčenie existujúcej podzemnej infraštruktúry.

TÜV Süd ISO 9001 certifikát manažmentu kvality
Systém manažérstva kvality spoločnosti HD-Drill, s.r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016.

Systém manažérstva kvality – horizontálne riadené mikrotunelovanie a výstavba inžinierskych sietí bezvýkopovou technológiou spoločnosti HD-Drill s.r.o. je certifikovaný TSÜ, a.s. podľa EN ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2015.

Horizontálne riadené vŕtanie

Bezvýkopové technológie – výhody

Bezvýkopové technológie ako horizontálne riadené vŕtanie (mikrotunelovanie) majú nesporné výhody pri budovaní infraštruktúry

%

o 80 % nižšie zaťaženie miestnych komunikácií dopravou súvisiacou so stavbou – nedochádza k deformácii vozovky

%

o 50 % kratší čas spojený s realizáciou stavby

%

o 50 % menej uvoľnených emisií do ovzdušia

%

o 80 % menej vyprodukovaného odpadu – asfalt, prebytočná zemina

%

o 80 % nižšie náklady na spätnú úpravu terénu

%

o 50 % nižšie obmedzenia vyplývajúce zo stavebného procesu

Realizácia

horizontálne riadené vŕtanie

pneumatické pretlaky

pretlaky pod cestou a komunikáciami

výstavba inžinierskych sietí

podvrty miestnych komunikácii

riadené mikrotunelovanie

podvrty popod vodné toky

líniové vrty v zastavaných oblastiach

zváranie HDPE potrubí

Využitie

vodovod

gravitačná kanalizácia

tlaková kanalizácia

plynovod

chráničky pre inžinierske siete

telekomunikačné siete

káblovod

elektrické siete

odvodnenie a drenáže