Pluhovanie káblov a potrubia

Pluhovanie káblov a pluhovanie potrubia je technológia ich pokladania do zeme vhodná pre výstavbu diaľkových a líniových trás. Výstavba káblových vedení a potrubí pre inžinierske siete. Pluhovanie sa využíva na voľných priestranstvách ako sú polia, lúky, ale aj v ťažkom teréne – prudké svahy, močiare a vodné toky.

Výhody pluhovania

Rýchlosť pokládky

4000 m za deň

Priemer pokladaného potrubia

do 315 mm

Pokladanie do hĺbky

200 cm

Pluhovanie káblov

  • výstavba diaľkových optických sietí
  • výstavba inžinierskych sietí

Pluhovanie potrubí

  • výstavba vodovodov
  • výstavba tlakovej kanalizácie
  • výstavba plynovodu

Využitie pluhovania

metódu pluhovania je možné použiť pri pokládke káblov a potrubia na voľných priestranstvách, a v ťažkom teréne  na výstavbu:

diaľkových optických sietí

vodovodu

tlakovej kanalizácie

plynovodu

inžinierskych sietí