Pluhovanie káblov a potrubí

Technológia pluhovania (pokladania) káblov a potrubí je vhodná pre výstavbu diaľkových a líniových trás. Pluhovanie sa využíva na voľných priestranstvách ako sú polia, lúky, ale aj v ťažkom teréne – prudké svahy, močiare a vodné toky.

Výhody pluhovania

Rýchlosť pokládky

4000 m za deň

Priemer pokladaného potrubia

do 315 mm

Pokladanie do hĺbky

200 cm

Využitie pluhovania káblov a potrubia

  • výstavba diaľkových optických sietí
  • výstavba vodovodov
  • výstavba tlakových kanalizácií
  • výstavba plynovodov
  • výstavba inžinierskych sietí

Využitie pluhovania

metódu pluhovania je možné použiť pri pokládke káblov a potrubí na výstavbu:

diaľkových optických sietí

vodovodov

tlakovej kanalizácie

plynovodu

inžinierskych sietí