Bezvýkopové technológie

Bezvýkopovými technológiami je možné zabudovať potrubie v podstatne kratšom čase ako bežným výkopom, čo predstavuje minimálny zásah do životného prostredia a existujúcej infraštruktúry. Umožňuje tak ušetriť náklady na spätnú úpravu a znižuje riziko porušenia...