Výstavba telekomunikačných sietí

Výstavba telekomunikačných sietí si vyžaduje veľké zásahy do cestných komunikácií a súkromných pozemkov v extraviláne a intraviláne. Aby nedošlo k poškodeniu a následným vynúteným opravám existujúcej infraštruktúry sa snažíme presadiť výstavbu telekomunikačných sietí...