Bezvýkopové technológie

Bezvýkopové technológie Bezvýkopovými technológiami je možné zabudovať potrubie v podstatne kratšom čase ako bežným výkopom, čo predstavuje minimálny zásah do životného prostredia a existujúcej infraštruktúry. Umožňuje tak ušetriť náklady na spätnú úpravu a znižuje...